Google

[CSacek]
 
 
Home
Další vývoj
Co je CSáček
Download
FAQ
Instalace
Dokumentace
Kredit
Kontakty
Podpora
Historie
Licence

Další info o češtině
 
 
[Hosted by 4Web]
 
 
Valid HTML 4.01!

Často pokládané otázky

Zde se dozvíte odpovědi na některé často pokládané otázky.
 

1. Za jakých podmínek lze CSáček používat ?

CSáček je freeware, šířený se zdrojovým kódem pod licencí ve stylu BSD. Podrobnosti viz stránka Licence.
ISAPI CSáček je k dispozici jako komerční produkt. Podrobnosti jsou jinde.

Pokud to je možné, uvítal bych umístění loga CSáčku někde na stránkách serveru, na kterém je nasazen. Slouží to zároveň jako značka kvality - klient pak má jistotu, že s češtinou na tomto serveru nebudou problémy.

[Zpet] Zpět


 

2. Proč nefunguje nastavení csacekDefaultCharset ?

Tato volba označuje kódování, v jakém jsou dokumenty na serveru uloženy. Pokud přímo v dokumentu není pomocí META tagu nebo příkazu MYCHARSET řečeno jinak, CSáček předpokládá, že dokument je v tomto kódování.

Při implicitním překódování (tj. pokud URL si klient nevybral nějaké kódování explictně) výstupní kódování dokumentů (tj. to, v čem to dostane klient) záleží na schopnostech a možnostech klienta (jak to dal vědět v poslaných hlavičkách) - při možnosti volby se dává přednost iso-8859-2.

[Zpet] Zpět


 

3. Jak dát vědět, že se na serveru používá CSáček ?

Pokud chcete udělat CSáčku reklamu a trochu inzerovat své češtinářské schopnosti, můžete někam na stránky Vašeho webu umístit CSáček logo s odkazem na stránky CSáčku, např. HTML kódem podobným tomuto:

[CSacek logo]

<A HREF="http://www.csacek.cz">
<IMG SRC="http://www.csacek.cz/img/csacek_logo.gif" BORDER=0 WIDTH=92 HEIGHT=42></A>

Toto logo je volně k použití, můžete ho kopírovat nebo s ním jakkoli nakládat bez omezení.

[Zpet] Zpět


 

4. Server s mod_ssl při nahrávání DSO CSáčku zahlásí v logu, že tento modul může pod EAPI spadnou

Přesná hláška v logu je tato (úroveň [warn]):
Loaded DSO mod_csacek.c uses plain Apache 1.3 DSO, this module might crash under EAPI!
Toto je závažný problém! Znamená to, že CSáček byl zkompilován pomocí apxs, které nemělo podporu EAPI - pravděpodobně to, které bylo přibaleno k distribuci Apache předtím, než byl aplikován patch pro podporu EAPI a mod_ssl. Pokud nepoužijete mod_ssl, tak je možno tuto hlášku celkem bez nebezpečí ignorovat. Po aktivaci mod_ssl ale mohou nastat problémy - nebude fungovat přinejmenším předávání POST dat z formulářů, může docházet k chybám SSL přenosu atd.

Řešením je samozřejmě překompilování CSáčku pomocí apxs, které už podporuje EAPI.

[Zpet] Zpět


 

5. Na výstupu z PHP4b3 mám místo znaků s diakritikou podtržítka!

Toto je jistá vlastnost PHP4 od verze 4b3. Pokud není explicitně ve zdrojovém kódu řečeno, jaká je znaková sada, předpokládá iso-8859-1 a pošle to tak i v hlavičkách. CSáček tedy předpokládá, že dostává dokument v iso-8859-1 a znaky, které v iso-8859-1 nejsou, odstraní.

Vzhledem k tomu, že podobně chybných nástrojů může být víc, CSáček od verze 2.1.4 ignoruje indikaci iso-8859-1 a chová se k takto označenémy dokumentu jako kdyby kódování nebylo vyznačeno; použije se tedy default nastavitelný pomocí csacekDefaultCharset.

[Zpet] Zpět


[Home] Úvodní stránka

This page is part of documentation of C-SaCzech. It has been created and is maintained by Jaromír Doleček, dolecek@sky.cz
$Id: faq.html,v 1.4 2002/03/05 20:30:18 dolecek Exp $